Turbūt retas kuris diena iš dienos uoliai dirbdamas grįžęs į namus visuomet trykšta energija. Būna dienų kaip tyčia, kai nuovargis, įtampa ir stresas darbe, persikelia į šeimą. O