Kadaise Herofilas pasakė: „Kai nėra sveikatos, negali pasireikšti išmintis, neįmanoma atsiskleisti menui, nebėra jėgų kovoti, turtai pasidaro nenaudingi, o protas – neveiklus”. O ir iš tiesų, sveikata yra