Sveikatos ir medicinos organizacijos

Pačiu bendriausiu požiūriu organizacija yra žmonių susivienijimas bendrai veiklai ar darbui. Remiantis šia samprata netgi valstybė gali būti įvardinta kaip organizacijos rūšis, tačiau dažniau su organizacija siejamos įmonės ir įvairios įstaigos. Tačiau kad ir kokia forma pasireikštų šis susivienijimas, svarbu, kad organizacijos valdymas būtų kryptingas, todėl reikia užsibrėžti konkrečius tikslus. Tam didelės įtakos turi ir organizacijos rūšys, pvz., nevyriausybinė, tarptautinė, labdaros ar jaunimo. Organizacijos Lietuvoje yra itin paplitusios ir sudaro didelę dalį visuomeninės veiklos bei veikia bendruomenės subūrimo centras.